Over K&O Katwijk


Stichting Volksuniversiteit K&O ( Kunst en Ontspanning) Katwijk wil de inwoners van de gemeente Katwijk en naaste omgeving mogelijkheden bieden voor een zinvolle en plezierige vrijetijdbesteding.

Zij doet dit door van september tot juni een groot aantal talen-, creatieve en algemeen vormende cursussen te organiseren. Daarnaast organiseert zij concerten, klassieke en folk, en jeugdtheater. Ook laat K&O een aantal keren per seizoen de Uit-De-Kunst-Bus rijden naar musea, theaterproducties en concerten in de grote steden. K&O probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Zo is er voor de meeste cursussen geen vooropleiding nodig en wordt ernaar zo laag mogelijke cursusgelden en toegangsprijzen voor concerten en jeugdtheater gestreefd. Het werk van K&O wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Katwijk.

De verschillende activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Ook het dagelijks en algemeen bestuur bestaat uit vrijwilligers. Twee beroepskrachten zorgen voor het beheer van het K&O gebouw en voor de dagelijkse gang van zaken op het kantoor.Samenstelling algemeen bestuur K&O Katwijk

Dhr. L. de Best Voorzitter
Mw. J. Pasmans Secretaris
Dhr. J. Holten Penningmeester
Mw. G. Kwakernaak Coördinator cursussen
Mw. C. Noordhuis Coördinator cursussen
Mw. S.L.Klugkist Coördinator Muziek en PR-zaken
Mw. M. Fonk Coördinator Uit-De-Kunst Bus en museumbezoek
Mw. A. de Jong Coördinator jeugdtheater