Klik hier voor het protocol i.v.m. Corona

Lockdown en (her)start cursussen

Met de gevolgen van de harde lockdown, ingegaan op 15 december, kunnen de  (fysieke) lessen t/m 19 januari helaas nog niet plaats vinden. We hopen ruim een week voor deze datum meer te weten. Want zodra het is toegestaan, gaan de cursussen weer van start. De cursussen die later in het seizoen zijn gepland, kunnen gewoon volgens de oorspronkelijke data  doorgang vinden. De bestaande cursussen worden, zoals u we u eerder hebben vermeld, opgeschort. Dit betekent dat deze cursussen langer zullen doorlopen gedurende dit seizoen, tenzij anders  is afgesproken met de docent.

De cursussen die digitaal worden aangeboden, kunnen wat betreft het bestuur van K&O gewoon doorgang vinden, uiteraard in overleg met de desbetreffende docent.

Na de persconferentie van 12 januari, krijgt u van ons bericht over de herstart van de cursussen.

We hopen van harte dat in de loop van januari alle cursussen zullen doorgaan.

K&O wenst u fijne feestdagen, blijf gezond en hopelijk tot ziens in januari !