Klik hier voor het protocol i.v.m. Corona

Annulering cursussen

Een bekend gezegde luidt ‘Van uitstel komt afstel’.

Helaas geldt dit nu, om de door ook bij u bekende covid-19 redenen, voor de door K&O georganiseerde cursussen.  Nu de avondklok tot minimaal 15 maart zal gaan gelden en ook de onderlinge contacten voorlopig nog zeer beperkt zullen blijven, hebben we als K&O-bestuur echter moeten besluiten ALLE CURSUSSEN voor het verdere verloop van dit seizoen te ANNULEREN.

Jammer voor u, maar ook voor onze vrijwilligers die ontzettend veel tijd in de organisatie van de cursussen hebben gestoken. Hierbij willen wij tevens meedelen dat wij, wegens niet geleverde diensten, de betaalde cursusgelden van de niet gevolgde lessen zo spoedig mogelijk naar rato zullen restitueren.  De desbetreffende cursisten ontvangen een aparte mail.

In de verwachting dat er in september weer meer mogelijkheden zullen zijn, gaan wij echter naast de afwikkeling van dit seizoen met enthousiasme aan de gang met de programmering voor het seizoen 2021/2022. We hopen u dan weer als cursist te kunnen inschrijven !

 

Namens het K&O-bestuur,

drs. Leen de Best, voorzitter.