Klik hier voor het protocol i.v.m. Corona

PROTOCOL CORONA voor CURSUSSEN, POPPENTHEATER en CONCERTEN

Tot en met 14 januari 2022 zijn alle activiteiten van K&O opgeschort!

 

 

CURSUSSEN

Vanaf 28 november 2021 gelden voor de CURSUSSEN van K&O Katwijk

 de volgende richtlijnen : 

Per zondag 28 november is de avondlockdown ingegaan, hetgeen is afgekondigd tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november. Deze is voorlopig gesteld voor 3 weken en duurt van 17.00 tot 5. 00 uur. Om deze reden heeft het bestuur van K&O besloten om de AVOND cursussen per maandag 29 november te stoppen t/m 24 december. Na de kerstvakantie hopen we vanaf maandag 10 januari weer volledig open te gaan.

Let op : DE OCHTEND CURSUSSEN GAAN GEWOON DOOR !!

Wanneer er na de volgende persconferentie (14 december) nieuwe ontwikkelingen zijn en deze gevolgen hebben voor uw cursus, stellen we u tijdig op de hoogte !

De onderstaande regels blijven van kracht :

Bij betreding van het gebouw en in de gang dient een mondkapje te worden gedragen.

 In de lokalen houden we (weer) de 1,5 meter afstand aan.

Een coronatoegangsbewijs is bij uw bezoek aan de Volksuniversiteit niet nodig. 

K&O Katwijk is bij deelname aan cursussen niet verplicht een coronatoegangsbewijs te vragen en doet dat dan ook niet, MET UITZONDERING VAN DE CURSUSSEN SPORT EN WELZIJN. (ingaande 22 november 2021)

Hoe u als cursist aan uw QR-code kunt komen is waarschijnlijk wel bekend, nl. door
1. uw vaccinatiebewijs te uploaden
2. uw herstelbewijs te uploaden (blijft half jaar geldig)
3. uw negatieve testresultaat te laten zien of downloaden (PCR = 72 uur geldig, Testen voor toegang=24 uur geldig)
Wie niet over een smartphone beschikt, kan een print van zijn/haar QR-code laten zien in combinatie met zijn/haar ID.

De basisregels (handen wassen, geen handen schudden, frisse lucht en vooral: thuisblijven en testen bij klachten) blijven van kracht.

Cursisten en medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en prettig verloop van de cursussen. Volg daarom altijd aanwijzingen van onze medewerkers op en houd rekening met uw medecursisten.

 

 

POPPENTHEATER en CONCERTEN

– 1,5 meter afstand
– mondkapje als u zich beweegt in de ruimte
– voor het bijwonen van een concert of voorstelling dienen personen vanaf 13 jaar een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs te tonen.
– u voelt zich op het moment van binnenkomst gezond (geen verkoudheidsklachten, verhoging/koorts, benauwdheid, reuk- of smaakverlies, hoesten).

Het toegangsbewijs kan zijn:
– een QR code, toonbaar via een mobiele telefoon
– een kopie van het door het RIVM uitgegeven toegangsbewijs, welke op onderstaande link is op te vragen en uit te printen.
https://coronacheck.nl/nl/print/