Over K&O Katwijk

Stichting Volksuniversiteit K&O ( Kunst en Ontspanning) Katwijk wil de inwoners van de gemeente Katwijk en naaste omgeving mogelijkheden bieden voor een zinvolle en plezierige vrijetijdbesteding.

Zij doet dit door van september tot juni een groot aantal talen-, creatieve-  en algemeen vormende cursussen te organiseren. Daarnaast organiseert zij concerten, klassieke en folk, en jeugdtheater. Ook laat K&O een aantal keren per seizoen de Uit-De-Kunst-Bus rijden naar musea, theaterproducties en concerten in de grote steden. K&O probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Zo is er voor de meeste cursussen geen vooropleiding nodig en wordt ernaar zo laag mogelijke cursusgelden en toegangsprijzen voor concerten en jeugdtheater gestreefd. Het werk van K&O wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Katwijk.

De verschillende activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Ook het dagelijks en algemeen bestuur bestaat uit vrijwilligers. Enkele beroepskrachten zorgen voor het beheer van het K&O gebouw en voor de dagelijkse gang van zaken op het kantoor.

 

Bestuur K&O Katwijk:
Mw. J. Pasmans  Voorzitter/Secretaris
Dhr. A. van Duijn  Penningmeester
Mw. C. Noordhuis  Bestuurslid
Mw. H. Kreft  Coördinator Cursussen
Mw. S.L. Klugkist  Coördinator PR en Cultuur
Coördinatoren:
Mw. A. de Jong  Coördinator Cursussen
Mw. G. Jongewaard  Coördinator Poppentheater
Mw. R. Timmer  Coördinator Uit-De-Kunst-Bus

Onze activiteiten

Financiële tegemoetkoming Gemeente Katwijk

Deze regeling heeft als doelstelling het voorkomen van sociaal-maatschappelijk isolement van personen die ten minste een jaar op bijstandsniveau leven. Door de Gemeente Katwijk wordt een bijdrage gegeven voor de kosten van een lidmaatschap, abonnement of het volgen van een cursus. De maximale vergoeding per persoon is € 200,– per jaar per gezinslid (dus ook voor minderjarige kinderen). Informatie via gemeente Katwijk, afdeling Sociale Zaken, tel. 071- 40 65 000. Of via de website: www.katwijkdoetmee.nl.

Cursussen

De mens is nieuwsgierig. Bij jonge mensen valt dat het meest op, maar leren doen alle mensen graag, welke leeftijd men ook heeft.
K&O Katwijk biedt de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling en scholing op het gebied van talen, cultuur, educatief en creativiteit. Het cursusprogramma is er niet op gericht om diploma’s te behalen maar om op een zinvolle manier invulling te geven aan de vrije tijd.
K&O Katwijk is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding en leeftijd. Wij bieden u een ruime keuze uit diverse cursussen en workshops aan zoals: talen, fotograferen, yoga, koken en nog veel meer andere cursussen. Tegen gereduceerde prijzen wordt overdag een aantal cursussen aangeboden in diverse categorieën.

Cultuur

Naast de cursussen organiseren en stimuleren wij culturele activiteiten. Muzikaal brengen wij in het wijkgebouw, ’t Zandgat, aan de E.A. Borgerstraat een programma met authentieke folkmuziek met bekende folkzangers van overzee m.n. Schotse, Ierse en Engelse folk. Ook folk van eigen bodem ontbreekt niet. Klassieke muziek is te beluisteren in de sfeervolle Soefitempel. Er wordt kamermuziek van hoog niveau gespeeld door bekende musici die veelal wereldwijd optreden. Voor de allerkleinsten blijft K&O haar, al regionaal bekende, poppentheater presenteren in het K&O gebouw aan de Sluisweg. Voorts organiseert K&O busreizen via de Uit-De-Kunst-Bus naar belangrijke culturele evenementen buiten Katwijk zoals theater, opera, ballet, musicals en musea.

Overig

Ten slotte verwijzen wij u graag naar de activiteiten van de volksuniversiteit van Leiderdorp: https://www.volksuniversiteitleiderdorp.nl/