Klik hier voor het protocol i.v.m. Corona

PROTOCOL CORONA voor CURSUSSEN, POPPENTHEATER en CONCERTEN

CURSUSSEN

Vanaf 25 september 2021 gelden voor de CURSUSSEN van K&O Katwijk

 de volgende richtlijnen : 

De verplichte anderhalve meter afstand houden geldt niet meer. Wel vragen we u om naar eigen inzicht voldoende afstand te houden van medecursisten en medewerkers.

Een coronatoegangsbewijs is bij uw bezoek aan de Volksuniversiteit niet nodig.

K&O Katwijk is bij deelname aan cursussen niet verplicht een coronatoegangsbewijs te vragen en doet dat dan ook niet.

De basisregels (handen wassen, geen handen schudden, frisse lucht en vooral: thuisblijven en testen bij klachten) blijven van kracht.

Cursisten en medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en prettig verloop van de cursussen. Volg daarom altijd aanwijzingen van onze medewerkers op en houd rekening met uw medecursisten.

 

 

POPPENTHEATER en CONCERTEN

Regels met ingang van 25 september 2021:
– de 1,5 meter regel is vervallen.
– voor het bijwonen van een concert of voorstelling dienen personen vanaf 13 jaar een geldig coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs te tonen.
– men voelt zich op het moment van binnenkomst gezond (zie welke zaken hier voor gelden onder de COVID-19 regels).

Het toegangsbewijs kan zijn:
– een QR code, toonbaar via een mobiele telefoon
– een kopie van het door het RIVM uitgegeven toegangsbewijs, welke op onderstaande link is op te vragen en uit te printen.

https://coronacheck.nl/nl/print/